Sell a book

VUBooks_contract
Name
Name
First
Last

De Overkoepelende Studentendienst gevestigd te Pleinlaan 2, 1050 Elsene, hierna OSD genoemd, en de verkoper komen overeen dat:

 • De verkoper de aangemelde boeken binnen brengt bij de Overkoepelende Studentendienst (afgekort OSD), die de staat van de boeken op dat moment beoordeelt overeenkomstig een kwaliteitslabel toekent. Dit label geeft weer welke maximum prijs er kan gevraagd worden en is bepaald op basis van de  oorspronkelijke aankoopprijs (zoals hieronder weergegeven).
  • Categorie 1: Boeken zijn ongebruikt. De maximumprijs is 80% van de oorspronkelijke aankoopprijs.
  • Categorie 2: Boeken zijn gebruikt, maar zonder notities. Ze bevatten geen markeringen en notities in inkt, notities in potlood zijn toegestaan. De maximumprijs is 60% van de oorspronkelijke aankoopprijs.
  • Categorie 3: Boeken zijn gebruikt en bevatten notities en/of markeringen. De maximumprijs is 50% van de oorspronkelijke aankoopprijs.
  • Categorie 4: Boeken met veel notities en/of zijn oude edities. De maximumprijs is 30% van de oorspronkelijke aankoopprijs.
 • De verkoper blijft eigenaar van de ingeleverde boeken, totdat de boeken verkocht worden, en kan deze to dan terug komen ophalen.
 • OSD behoudt zich het recht om semesterieel het kwaliteitslabel te herbekijken.
 • Na verkoop zal de verkoper een logistieke bijdrage en platformkost worden aangerekend per verkocht boek. Deze wordt als volgt bepaald:
Tweedehands prijs Logistieke bijdrage en platformkost
>50€ 3€
20 - 50€ 2€
0 - 20€ 1€
Gratis Gratis

De verkoper is zich ervan bewust dat deze kosten worden afgetrokken van de tweedehandsprijs en in rekening worden gebracht bij de uitbetaling aan de verkoper.

 • Ingeleverde boeken blijven gedurende één jaar (365 dagen) in voorraad bij OSD. Deze termijn gaat in op het moment dat het semester van het vak, waarvoor het boek bestemd is, van start gaat. Nadien zal OSD contact opnemen met de verkoper om de verdere aanpak te bespreken.
 • OSD veronderstelt dat de verkoper afstand genomen heeft van het eigendomsrecht van de ingeleverde boeken wanneer:
  • OSD de verkoper niet kan bereiken omdat de door de verkoper opgegeven contactgegevens niet up-to-date zijn;
  • De verkoper niet antwoordt op de e-mails of telefoonoproepen van VUBooks. Er worden twee contactpogingen ondernomen door OSD.

Opgemaakt te Elsene

In 2 exemplaren, waarvan OSD en de verkoper verklaren hun originele exemplaar te hebben ontvangen.